Náš Anděl strážný...

16.04.2016 10:01
Andílci jsou s námi neustále. Neúnavně nás hlídají, nebo pozorují ve dne v noci, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. Jsou s námi od narození až po smrt fyzického těla.
(V tuto chvíli, kdy píši tato slova a řádky, cítím silně přítomnost Anděla, mám úplně pocit, jako když mi čte přes rameno. Sedím tu, vnímám jeho teplo a usmívám se....).
 
Ať už na Anděla věříme nebo ne, jsou tu. Připraveni pomoci, podat pomocnou ruku…
Andělé se ale nevnucují, a nikdy nezasáhnou bez našeho dovolení. Pokud tedy chceme jejich pomoc a jejich pomoc je nám v tomto životě a v daném problému povolena, je třeba požádat. Na toto nikdy nezapomínejme.
Andělé milují, když k nim hovoříme, když jim zapalujeme svíčku, když na ně myslíme. Posiluje to jejich energie a vibrace.
 
 
Většinou má každý z nás jednoho "hlavního" Anděla a různý počet pomocníků. Ovšem není výjimkou, že jsou lidé, kteří mají Anděly strážné dva, tři, i více… Toto nejlépe zjistíme při meditaci, kdy se dokážeme napojit na Andělské vibrace a tak s Andílky komunikovat.
(Ve chvíli meditace myslíme na Anděla, jsme uvolněni a naše mysl se plně soustředí na andělské bytosti. Vědomě v duchu žádáme, aby se nám ukázali, aby k nám promluvili, aby se s námi spojili. Na setkání s Andělem je třeba delší meditace, doporučuji minimálně 30 minut, ideální je hodina).
 
 
Andělé jsou energetické bytosti, vyšší duchovní bytosti, které mají lehčí a rychlejší vibrace, než my lidé. To je ten důvod, proč v běžném životě nejsem schopni Andílka zachytit pouhým okem. Můžeme je ale spatřit v meditaci, ve snu, těsně po probuzení, v kritické situaci - toto jsou stavy, kdy se i naše vibrace mění.
Proto je zaznamenáno tolik případů, kdy lidé na prahu smrti, v ohrožení života Anděla viděli.
 
 
Nebojte se Andílka požádat o cokoli. O jakoukoliv pomoc. Když to bude jen trochu možné, pomůže, zasáhne.
Peníze, zdraví, léčení, láska, práce… To vše patří do našich životů a zde všude může andělská energie pomoci.
Naučte se každý večer před usnutím s Andílkem mluvit, přivolat ho. Klidně i požádat, aby vám dal znamení, že je zde a naslouchá. To se většinou projeví na vašem fyzickém těle (horko kolem žaludku, bušení srdce, silný tok energie v těle, náhlý pocit absolutního klidu…). Může o sobě ale i dát vědět hlasem, hlasitou myšlenkou ve vaší mysli.
Nebojte se toho a pečlivě naslouchejte.
 
 
Andělé jsou s námi rádi, milují nás, odpouští a pomáhají. Radí a zklidňují bolest.
Přijměte je celým svým srdcem do života. Mluvte s nimi jako s přítelem, nebojte se je žádat dnes a denně. Neobtěžuje je to, ale přináší radost a pocit, že jsou užiteční.
 
 
Požádejte je, aby k vám přišli ve snu. Požádejte je, aby k vám hovořili srozumitelně. Požádejte je o navození klidu a pocitu bezpečí. Požádejte je při zdravotním problému. Nebojte se žádat o cokoli, po čem toužíte, sníte, co potřebujete, co vám chybí k tomu, abyste byli plně šťastni. Když budete šťastni vy, bude i Váš Anděl Strážný. A to je jeho cílem.
 
 
Mesalinda
Zpět